Det får du med Positivt Lederskab®

Til dig, som ønsker at udvikle dit lederskab, så jeres organisation får større trivsel, en bedre bundlinje og bæredygtig balance.

På 6 måneder bliver du en del af et evidensbaseret lederudviklingsprogram, som har en dokumenteret effekt.

 

Gennem velafprøvede teorier inden for positiv psykologi og hjerneforskning, praksisorienteret tilgang, personlig coaching og et stærkt netværk hjælper vi dig med at finde din egen effektive og autentiske ledelsesmetode, der sikrer dig høj indflydelse på trivslen og kulturen i din virksomhed.

 

Under forløbet vil du igennem et dynamisk samspil med din personlige ledelsescoach lære at sikre, at dine intentioner og visioner bliver omsat i hverdagen og fulgt til dørs. Det sker bl.a. igennem test, effektevaluering og udformning af et støttesystem.


Vi vil bl.a. berøre disse temaer:

 • Hvem er jeg som leder?
 • Hvordan skaber jeg balance og udvikling?
 • Hvordan skaber jeg resultater?
 • Hvordan skaber jeg gode relationer?
 • Ledelse, mening og balance som arbejdsmiljøfaktorer
 • Design af udviklingsplatform
 • Feedback og feedforward kultur


Hvis du ønsker at udvikle din egen ledelsesmetode i et forløb med dokumenteret effekt, så vil du helt sikkert få noget ud af Positivt Lederskab®.


Du får:

 • et ledelsesforløb med dokumenteret effekt.
 • adgang til en digital selvstudieplatform.
 • en personlig ledelsescoach gennem hele forløbet.
 • adgang til ledernetværk med andre deltagere.
 • organisatorisk trivselsmåling før og efter forløbet, der sikrer synlige resultater.


Forløb PL'24V Efterår '24 - forår '25 Åben for tilmelding

 • Udviklingsforløbet starter med en netværkssamling torsdag den 3. oktober 2024 kl. 10:00 – 16:00.
 • Internat 2. - 3. december kl. 10:00 – 13:00(+1).
 • Netværkssamling den 6. marts 2025
 • Eksamen og fejring den 7. maj 2025 kl. 10:00 – 16:00.
 • Ind imellem netværkssamlingerne og efter individuel aftale fastlægger du 7 coachingsessioner med din personlige ledelsescoach.


Forløb PL'25F Forår'25 - Efterår'25 Åben for tilmelding

 • Udviklingsforløbet starter med en netværkssamling fredag den 4. april 2025 kl. 10:00 – 16:00.

 • Internat tirsdag 10.-11. juni kl. 10:00 – 13:00(+1).

 • Netværkssamling onsdag den 21. august 2024

 • Eksamen og fejring fredag den 4. oktober 2024 kl. 10:00 – 16:00.

 • Ind imellem netværkssamlingerne og efter individuel aftale fastlægger du 7 coachingsessioner med din personlige ledelsescoach.

Pris:

 • Pris kr. 29.900,00 (eksklusive moms).
 • Prisen dækker alle omkostninger til materiale, coachingsessioner, netværksmøder, herunder kursusophold samt trivselsmålinger.

Tidligere deltagere fortæller

MEDARBEJDERUDVIKLING


"GAIS-målingerne er noget af det, der har været allerbedst ved hele forløbet – at få et helt konkret værktøj, som man kan bruge til at udvikle med. Det har gjort en kæmpestor forskel at forstå medarbejderne på en ny måde."


Line Saksager Christensen

- Markable

SELVINDSIGT


"Der er bare nogle virkelig gode materialer, værdier, tanker og livserfaring bag konceptet. Man lærer samtidig utrolig meget om sig selv som leder. Det har betydet noget for, at jeg ikke behøvede at tvivle på mit lederskab."


Rune-Christoffer Dragsdahl

- Dansk Vegetarisk Forening (DVF)

INDIVIDUEL COACHING


"Coachingsessionerne har været noget af det bedste. Det skyldes både en-til-en samtalerne, og fordi man undervejs i forløbet har plads til at nå at vende en aktuel situation eller problematik på arbejdet og komme i en eller anden retning."


Dorthe Egede Hansen

- Kirkens Korshær

Læs om flere cases fra vores tidligere deltagere på forløbet.

Kontakt mig om Positivt Lederskab®


Er du interesseret, så lad os sammen øge trivslen i din organisation og skabe mærkbar fremdrift for dig og dine medarbejdere.