Line Saksager Christensen

Managing Director, Markable

Line Saksager Christensen, Managing Director i Markable, deltog i Positivt Lederskabs lederudviklingsforløb i foråret 2022.

 

Hun tilmeldte sig forløbet, efter hun havde deltaget i et foredrag med Joe Gebbia, grundlæggeren af Airbnb, der havde sat gang i en refleksion hos hende:

 

”Han fortalte, hvordan opstartsfasen i Airbnb var som at sætte sig op på en cykel, der kun havde ét gear, og cykle derudaf alt hvad han kunne. På et tidspunkt trådte han ned ad cyklen og skulle pludselig til at tage anderledes værktøjer i brug, for at succesen kunne fortsætte. Det kunne jeg genkende mig selv i,” fortæller Line og fortsætter:

 

”Når du star af cyklen, handler det ikke længere kun om salg og overlevelse. Du skal pludselig til at have medarbejdere med på din rejse, og det kræver nogle helt særlige værktøjer for at lykkes. De værktøjer havde jeg ikke, og derfor famlede jeg mig lidt frem.”

 

Line beskriver, at hun havde en klar ambition om, hvor hun gerne ville hen med sin virksomhed, Markable, men at hun manglede de rette værktøjer til at få medarbejderne med på rejsen. I den søgen fandt hun Positivt Lederskab, der virkede som et godt match.

 

Coaching på dine egne præmisser

Line valgte hovedsageligt lederudviklingsforløbet på grund af de individuelle coachingsessioner.

 

”Jeg valgte primært Positivt Lederskab grundet den individuelle coaching. Det virkede rigtig godt for mig, at der var nogen, der hjalp med hele implementeringsdelen og med at omsætte teorien til: Hvad skal der så helt konkret ske på mandag kl. 8.00 i virksomheden, for at vi kan opnå de mål, vi har sat?” fortæller Line.

 

Line fortæller, at hendes coach Robert Hinnerskov var god til at møde hende, hvor hun var, og til at være åben over for hendes behov:

 

”Robert var en virkelig god coach for mig! Han har coachet iværksættere før, og det kunne jeg godt mærke. Han havde rigtig nemt ved at sætte sig ind i startfasen i en virksomhed,” fortæller Line og tilføjer:

 

"Jeg har en ambition om at skabe en anderledes arbejdsplads, hvor der er plads til at være et menneske, hvor værdier vægtes højere end salg, og hvor der er kort fra tanke til handling. Det fangede Robert lige med det samme, og han gik med mig på min ambition.”

 

Konkrete redskaber til uddelegering

Som en del af sine coachingsessioner fik Line nogle konkrete redskaber til, hvordan hun kanuddelegere opgaver i en travl hverdag:

 

”Vi var gode til at udvælge hvilke værktøjer, der passede netop til mine fokusområder. Jeg har altid syntes, at det var svært at overlade mine opgaver til andre. Når jeg løser dem selv, kender jeg kvaliteten og kan stå på mål for den. Som leder er der bare ikke tid til at løse alle opgaver selv, og medarbejderne lærer i øvrigt heller ikke noget af den proces – så det arbejdede vi en del med," fortæller Line og uddyber:

 

”Robert gav mig nogle helt konkrete redskaber til, hvordan jeg kan slippe ansvaret mere. Han brugte blandt andet en fodboldbane som metafor. Jeg arbejdede med at opsætte fire hjørneflag, der skulle fungere som rammesætning for medarbejderne. Det giver mig en større ro og tillid til, at de løser opgaven på en måde, jeg ønsker, uden at give dem svaret eller blande mig i processen. Det gør blandt andet, at vi i dag har selvkørende medarbejdere, der i højere grad fungerer som sparringspartnere, og det var et af målene med at deltage i forløbet.”

 

Sparring med ledere på tværs af brancher

Udover coachingen fremhæver Line sparringen med de andre deltagere som et vigtigt element på forløbet, der giver god anledning til selvrefleksion:

 

”Jeg synes, at sparringen med de andre ledere har været rigtig god, fordi vi var ledere på alle niveauer. Der var både nogen, der var ledere i store og mellemstore virksomheder, og jeg har en iværksættervirksomhed, så vi arbejdede meget med at se ledelsesopgaven på tværs af organisationer. Jeg fandt ud af, at det, jeg arbejder med, arbejder man stadig med, når man har en stor virksomhed,” fortæller Line.

 

En buffet fra forskellige værktøjskasser

Line har fået en masse refleksioner ud af netværksmøderne med de andre deltagere og ledere fra Positivt Lederskab.

 

Hun fremhæver, at alle personerne i Positivt Lederskab supplerer hinanden godt, og at de ikke er bange for at udfordre hinandens synspunkter:

 

”De havde altid interessante perspektiver på de problemstillinger, vi arbejdede med. Man kunne tydeligt mærke, at Ib, Robert og Søren kom med forskellige perspektiver på din problemstilling i det lukkede og trygge rum, der blev skabt til netværkssamlingerne. På den måde fik du det bedste beslutningsgrundlag. Det er ligesom at have én værktøjskasse, og så får du tilbudt tre andre værktøjskasser, hvor du kan plukke fra.”

 

GAIS-måling højner samtaler og trivsel på arbejdspladsen

Line fortæller, at GAIS-målingerne, som hendes medarbejdere skulle tage i starten og slutningen af forløbet, har været grobund for konkrete snakke til medarbejdernes 1:1-samtaler.

 

”Jeg synes, at GAIS-målingerne er noget af det, der har været allerbedst ved hele forløbet – at få et helt konkret værktøj, som man kan bruge til at udvikle med. Det har gjort en kæmpestor forskel at forstå medarbejderne på en ny måde, for det gør også, at det er lettere at motivere og hjælpe dem mod vores fælles mål,” fortæller Line.

 

Hun fremhæver, hvordan GAIS-målingerne er et godt værktøj til at øge trivslen på arbejdspladsen, fordi man har fokus på de rigtige områder:

 

”Alle taler om, hvordan vi skal have god trivsel i vores virksomheder, og vi sender nogle spørgsmål ud til vores medarbejdere, men der er ikke særlig mange, der taler om, hvordan man helt konkret skaber trivsel. Så det var givtigt at skabe trivsel gennem kollegaer, medbestemmelse, resultater, mestring, mening, balance og ledelse,” fortæller Line og tilføjer:

 

”Jeg synes, at man som leder har et kæmpestort ansvar for at sikre trivslen på arbejdspladsen. Har du ikke styr på den, så kan det have store konsekvenser for medarbejderne. Positivt Lederskabs trivselsfokus var derfor også en vigtig faktor, da jeg tilmeldte mig forløbet.”

 

Normalt er en GAIS-måling anonym, men fordi Markable er en mindre virksomhed, lavede Line en aftale med sine medarbejdere om at gennemgå resultaterne transparent:

 

”Hver medarbejder lavede en rapport, som vi gennemgik 1:1, og det fik vi faktisk rigtig meget ud af. Jeg blev klogere på, hvad der motiverer dem, og hvad der er vigtigt for dem, da det ikke nødvendigvis er det samme som det, jeg synes, der er vigtigt,” fortæller Line.

 

Lines medarbejdere har også været glade for implementeringen af GAIS-målingerne. Ditte Bro Pedersen, der er Marketing Specialist i Markable, fortæller:

 

”Jeg synes, at de kontinuerlige GAIS-målinger er et godt hjælperedskab til at åbne op for en snak om, hvad jeg som medarbejder prioriterer på en arbejdsplads, hvordan jeg har det her og nu, og hvor jeg gerne vil bevæge mig hen. Det gør det også nemmere at lægge en fælles strategi for Markables udvikling.”

 

En større arbejdsglæde

Line fremhæver, hvordan forløbets forskellige dele tilsammen har bidraget til en større arbejdsglæde og en personlig udvikling:

 

”Jeg føler, at jeg har udviklet mig rigtig meget. Man lærer meget om sine gode sider og de sider, man skal arbejde på, så man får en større indsigt i sine styrker og svagheder som leder. Gennem forløbet steg trivslen også hos medarbejderne.”

 

En kombination af teori og praksis

Line fremhæver, at hele kombinationen af teori, undervisning, coaching og implementering har været det bedste ved forløbet.

 

”Det virkede godt for mig, at man havde god tid til løbende at modtage undervisning og coaching og samtidig udvikle sin virksomhed. Det virker meget mere brugbart end at deltage i et generelt kursus, hvor du hurtigt glemmer, hvad du har lært, når kurset er slut, fordi du ikke har tid til at arbejde med det i praksis undervejs,” fortæller Line.

 

En anbefaling til ledere, der skal udvidet sin værktøjskasse

Line vil både anbefale Positivt Lederskabs lederudviklingsforløb til nye ledere, der mangler hele værktøjskassen og mere erfarne ledere, der skal have finjusteret sin værktøjskasse.

 

”Jeg vil anbefale forløbet til de ledere, der føler, at de mangler flere værktøjer i deres værktøjskasse eller dem, der har nogle ting, de godt ved, de ikke er gode til, som godt kan give en ondt i maven følelse, og hvor man mærker sine egne begrænsninger,” fortæller Line.

 

Hun fremhæver, at GAIS-målingerne også er en af grundene til, hvorfor hun vil anbefale forløbet, hvis man gerne vil stille skarpt på trivslen i sin virksomhed:

 

”Hvis man ikke har trivselsundersøgelser i sin virksomhed, så skal man også kigge i retning af Positivt Lederskab, fordi det giver rigtig meget at få de her tilbagemeldinger fra sine medarbejdere, da man får en helt ny forståelse af sine medarbejderes behov,” afslutter Line.

Christina Hundebøll Bischoff

Souschef, Diakonissestiftelsen

Fra marts til september 2021 deltog Christina Hundebøll Bischoff, Souschef hos Diakonissestiftelsen, i vores lederudviklingsforløb. Et forløb som hun beskriver som udviklende, energiskabende og inspirerende.


Lige inden Christina startede på forløbet, blev det besluttet, at hun skulle gå fra at være daglig leder for 11 medarbejdere til 23 medarbejdere. Derfor så hun lederudviklingsforløbet som en oplagt mulighed for at tage sig tid til at udvikle sit lederskab.

 

Et praksisnært forløb med fokus på din organisation

Christina lægger vægt på, at forløbet tager udgangspunkt i netop den organisation, man er i, ens daglige arbejde og de problemstillinger, man står med nu og her:

 

”I coachingsessionerne tog vi udgangspunkt i, hvad der fyldte den pågældende dag, så jeg oplevede, at det var meget praksisnært, og det fungerede rigtig godt for mig. Det var et trygt og respektfuldt rum, og det var meget givende at have disse sparringssessioner, hvor man kunne fordybe sig i sin egen organisation og ledelsesstil,” fortæller Christina.

 

Netop coachingsessionerne fremhæver Christina som et vigtigt element i forløbet, der har bidraget til, at hun har haft en masse nyttige refleksioner omkring sit lederskab:

 

”Jeg oplevede både Henrik og Ib som værende meget kompetente og dygtige til det, de laver, og at de skubber til en ved at stille de rigtige spørgsmål. Det var med til, at jeg fik reflekteret over egen praksis og belyst det både i forhold til mine medarbejdere og vores organisationen som helhed," fortæller Christina og tilføjer:

 

”Coachingsessionerne ser jeg som et vigtigt element ind i hele forløbet. Det var en stor del af den rejse, jeg var på. Sessionerne kombineret med de meget dybdegående refleksionsark var virkelig med til at gøre, at jeg flyttede mig.”

 

En værdifuld sparring med andre ledere

Christina fortæller, at netværkssamlingerne med de andre deltagere på forløbet gav hende en masse nye ideer til sit lederskab og god energi.

 

”Jeg synes, at sparringen med de andre deltagere på forløbet var med til at gøre en kæmpe stor forskel. Man kan godt tænke, om man har noget til fælles, når ledere fra forskellige organisationer samles, men det havde vi,” fortæller Christina.

 

Hun beskriver sparringen med de andre deltagere som et rum fyldt med tillid og åbenhed, og hvor der er plads til forskellige ledere uanset ens erfaring og hvilken organisation, man er en del af:

 

”Det var et meget særligt rum, hvor vi inden for kort tid fik skabt en tillid til hinanden, der medførte, at der sådan set ikke var noget, vi ikke kunne tale om. Jeg gik altid fra netværkssamlingerne med en opløftet energi,” fortæller Christina og tilføjer:

 

”Det her med at man kan spejle sig i andre ledere og både finde ud af, at man er i samme båd, men også få en masse inspiration til, om der er noget, man selv kan bruge i sit eget univers, var meget givende i forhold til min videre udvikling."

 

Brugbare GAIS-målinger

Christina fremhæver GAIS-målingerne, som et praksisnært redskab, som både hun og hendes medarbejdere fandt brugbart.

 

”Vi har brugt GAIS-målingen, som er noget af det, som Positivt Lederskab tager udgangspunkt i. Det var utroligt spædende at lave en måling, når man er så ny for nogle medarbejdere, og så efterfølgende få lavet en ny måling, når man er blevet mere etableret som leder,” fortæller Christina og tilføjer:

 

”Det giver virkelig god mening at kunne bruge et redskab som GAIS i vores egen organisation. Det var nogle spørgsmål, som mine medarbejdere kunne forholde sig til, og den analyse, som systemet laver, er ekstrem brugbar. Det at tage udgangspunkt i medarbejdernes arbejdslyst har givet mig mulighed for at involvere medarbejderne på en anden måde en tidligere. En måde som jeg har oplevet som meget anvendelig og meningsfuld.”

 

Et bæredygtigt lederskab

Under forløbet arbejdede Christina særligt på at blive komfortabel med sine kompetencer som leder og gøre mere brug af dem i sin hverdag.

 

”Noget af min rejse bestod i at lande i de kompetencer, jeg selv har. Det handlede egentlig om at vokse som leder og få en forståelse for, hvad mine stærke sider er og blive dygtigere til at anvende dem over for mine medarbejdere, men faktisk også anerkende mig selv i, at de ting jeg kan, det gør jeg rigtig godt,” fortæller Christina.

 

Hun fortæller, at hendes mål fra starten var at være en bæredygtig leder:

 

”Til eksamen sagde jeg i mit oplæg, at mit vigtigste mål var at være en bæredygtig leder forstået på den måde, at jeg skal holde som leder, og det kræver, at man kan skabe et lederskab, hvor der er plads, og det hele ikke går op i brandslukning, og det fik jeg faktisk nogle rigtig fine redskaber til.”

 

Fokus på arbejdsglæde og mening

Christina fortæller, at hun også kan mærke, at hendes egen arbejdsglæde er blevet større, efter hun har arbejdet med sit lederskab, og at det har medvirket til en større selvindsigt:

 

”Noget af det vigtigste, jeg synes, at forløbet har givet mig, er det her med at grounde mig som leder, og det smitter selvfølgelig af på mine medarbejdere. Jeg har fået en større tro på, at jeg bevæger mig i den rigtige retning. Og jeg er blevet bevidst om min egen betydning som leder og den indvirkning, jeg har på andre. At det arbejde jeg laver, giver mening.”

 

En anbefaling til andre ledere

Christina fortæller, at hun vil anbefale forløbet til andre ledere på baggrund af den praksisnære tilgang og vekselvirkningen mellem gruppesessioner og coaching:

 

”Jeg vil til hver en tid anbefale Positivt Lederskab kontra et andet lederkursus. Der en vekselvirkning mellem gruppedynamik og dig selv, med dig selv i fokus og de medarbejdere, du leder, og den kombination kan virkelig noget,” fortæller Christina og tilføjer:

 

”Jeg kan huske fra den første coachingsession, at de (Red. lederne på Positivt Lederskab) gjorde meget ud af at komme ud i virksomheden og mærke energien og stemningen, og de var med rundt i huset på en rundvisning. Det er her, det for mig bliver meget praksisnært, og hvor jeg også oplever, at forløbet adskiller sig fra andre ledelseskurser, som jeg har været på. Coachingsessionerne handler for mig om, at Ib som coach skal spore sig ind på, hvem jeg er, hvad er det, jeg står for, og den måde vi agerer på som ledere i relationen med vores medarbejdere. Det siger efter min mening uendeligt meget om det.”

 

Hun tilføjer, at det generelt tager tid at implementere nye metoder og vaner i ens arbejdsliv, men at det har været nemmere for hende at implementere redskaberne og refleksionerne fra forløbet i sit eget arbejdsliv i modsætning til andre kurser. Det er dog en løbende proces. Og så lægger hun vægt på, at forløbet både er velegnet for nye såvel som mere erfarne ledere:

 

”Jeg var nok den leder, der var nyest, da jeg har været leder siden december 2018. Jeg har fundet ud af, hvem jeg er som leder, og at de ting, jeg kan, faktisk er meget værdifulde i et lederskab. Uanset om man er ny eller en mere erfaren leder, så er det min oplevelse, at det er et forløb, der giver rigtig meget til den enkelte, uanset hvor man er i sin ledelsesproces,” afslutter Christina.

Dorthe Egede Hansen

Chef for genbrug, Kirkens Korshær

I foråret 2022 deltog Dorthe Egede Hansen i lederudviklingsforløbet Positivt Lederskab.


Hun tilmeldte sig forløbet, fordi hun skulle indgå i en ny stilling med et større ansvar i en organisation i forandring:


”Mine arbejdsopgaver og mit arbejdsområde havde ændret sig, og jeg skulle lede en større mængde mennesker gennem en daglig ledelse ud til distriktslederne i hele Danmark, der så skulle viderelede ud til de 7.000 frivillige i de 240 butikker,” fortæller Dorthe.


Hun havde derfor brug for et nyt syn på sin ledelsesstil og nogle nye redskaber:


”Det krævede nogle andre redskaber, og at man starter med sig selv for at finde ud af, hvor ens styrker og svagheder er, og hvordan man kommer videre derfra. Så jeg havde en åben nysgerrighed og forventning til, at der ville være nogle gode og brugbare redskaber,” fortæller Dorthe og tilføjer:


”Kurset er rigtig godt, fordi det ændrer ens mindset fra at finde hullerne i osten til at se på, hvad der faktisk virker, og hvordan man dyrker det, og det flytter noget, det flytter rigtig meget.”


Coaching

Dorthe fremhæver sine coachingsessioner med Søren som noget af det bedste ved forløbet. Her lægger hun vægt på, hvordan hun har arbejdet med sin ledelsesstrategi i relation til aktuelle problematikker fra dagligdagen.


”Jeg synes, at coachingsessionerne har været noget af det bedste. Det skyldes både en-til-en samtalerne, og fordi man undervejs i forløbet har plads til at nå at vende en aktuel situation eller problematik på arbejdet og komme i en eller anden retning. Så coachingen har været rigtig god, og Søren og jeg klinger rigtig godt sammen, så det har været berigende,” fortæller Dorthe.


Fra sine coachingsessioner har Dorthe fået nogle redskaber, som hun kan gøre brug af i sin hverdag:


”Jeg har haft fokus på, hvad min ledelsesstrategi er – hvad er det, jeg vil, hvad er det, jeg vil lede ud fra, og hvad er mine tanker omkring det? At få sat ord på det og få andre til at tage del i min ledelsesform, det er der, rejsen har været.”


Dorthe arbejder på at udrulle sin lederfilosofi og få andre til at annektere den, men hun beskriver også, at hun er påpasselig med at implementere en masse nye metoder med det samme for ikke at overrumple sine medarbejdere:


”Når man kommer fra et sted, hvor man har set lyset, skal man passe på med at komme til sine medarbejdere med armene op over hovedet og sige ”Fra i morgen gør vi lige sådan her!”. Så jeg har i stedet løbende fortalt lidt om, hvad forløbet har givet, hvad det har af betydning, og hvad det gør for mig,” fortæller Dorthe.


Intet er kun rigtigt eller forkert

Dorthe sætter også nogle ord på sparringen med de andre deltagere på forløbet. Hun fortæller, at den har været lidt sparsom, fordi hun ikke selv har været så god til aktivt at række ud til de andre deltagere på grund af en meget travl periode for hendes vedkommende. Dog kunne hun godt forestille sig, at de ville bruge hinanden bagefter og fortæller, at det er noget, hun gerne vil dyrke noget mere.


”Netop det, at man mødes i et forum og snakker sammen, er jo med til, at man faktisk lærer hinanden ret godt at kende,” fortæller Dorthe.


På trods af, at Dorthe ikke har brugt de andre deltagere i så høj grad, som hun havde ønsket, så sætter hun stadig pris på at få indsigt i de forskellige verdenssyn og ledelsesmetoder, som hver enkel deltager har med sig:


”Vores forskellighed og vores forskellige måder at anskue verden og opgaverne på har været berigende, og der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert, og det er jo det, der er fedt at opleve.”


Hertil tilføjer Dorthe, at internatdøgnet med de andre deltagere og ledere i Positivt Lederskab også var berigende for hende:


”Det var hyggeligt og afslappet og en rolig platform at arbejde ud fra, og det gjorde også, at vi nåede utrolig langt. Det var meget giveligt.”


Trivsel er altafgørende for bundlinjen

En af de ting, som Dorthe har taget med sig fra sine refleksioner under forløbet er, at trivsel er altafgørende for bundlinjen og ikke omvendt:


”En af de ting, jeg er blevet bekræftet i på kurset, er, at hvis du har gode medarbejdere, der er glade, hvis du skaber en tryg arbejdsplads, hylder det, der er godt, arbejder med det, der ikke er så godt på en god og konstruktiv måde, og ikke kun har fokus på bundlinjen, så får du faktisk en endnu bedre bundlinje. Det, som Positivt Lederskab netop har cementeret for mig, er, at trivslen er altafgørende for bundlinjen og ikke omvendt,” fortæller Dorthe.


En anbefaling til alle ledere, der arbejder med mennesker

Dorthe fremhæver, at der godt kunne været flere deltagere på forløbet for at bidrage til noget mere diversitet og sparring. Men samtidig fortæller hun, at fordelen ved et mindre hold er, at de har haft et relativt fortroligt forum og dermed har lært hinanden godt at kende.


”Jeg synes, at det er godt, og jeg synes, at det er noget, man kan anbefale til alle ledere, der har med mennesker at gøre. Hvis man tager det relativt tidligt i sin ledelsesrejse, gør det, at man langt hen ad vejen er bedre forberedt,” afslutter Dorthe.

Mikael Skak Pedersen

Forstander, Døgndiamanten

Mikael Skak Pedersen har deltaget i vores lederudviklingsforløb i foråret 2022, efter hans kollega anbefalede forløbet til ham på baggrund af sin deltagelse i 2021.

 

Mikael kendte også Ib Hørup i forvejen og syntes, at han virkede dygtig til det, han laver. Derudover virkede navnet ’Positivt Lederskab’ tiltalende på Mikael – det at være positiv som leder.

 

Fra 80 til 100 procent

Mikael fremhæver særligt sine coachingsessioner med Ib som en åben og respektfuld dialog, der har hjulpet ham med at reflektere over sin ledelsesmetode. Her oplevede han at blive udfordret på nogle personlige parametre.

 

”Det er ret fedt at opleve, at coachingen sætter spot på noget, og så kan man derudfra prøve at finde ud af, hvad den bedste plan er. Det betød for eksempel, at nogle gange kan jeg godt være på 80 procent frem for at give mig 100 procent på grund af, at jeg gerne vil tage hensyn til andre og ikke virke for frembrusende,” fortæller Mikael.

 

Det blev der stillet spørgsmålstegn ved under coachingsessionerne.

 

På den baggrund har Mikael valgt at være 100 procent på og give den ”maks gas”: ”Det er ligesom at køre i en bil og kun bruge fire ud af seks gear. Jeg har derfor valgt at bruge de sidste to gear, jeg har, i mit lederskab.”

 

Mikael har nu valgt at give sig 100 procent i sit daglige arbejde på den kommunale døgninstitution Døgndiamanten i Næstved, hvor han har været de sidste syv år. Her arbejder han i højere grad med ikke at pakke sine budskaber ind, men i stedet tale direkte, uden indpakning, til de unge og sine medarbejdere.

 

Et trygt rum med plads til åbenhed og ærlighed

Udover coachingsessionerne med Ib har Mikael også fået en del ud af sparringen med de andre deltagere på forløbet.

 

”Det er virkelig godt at være der, fordi der er en masse interaktiv undervisning, og man møder noget netværk, nogle erfarne virksomhedsledere, der sidder med nogle af de samme problematikker som en selv,” fortæller Mikael og tilføjer:

 

”Jeg synes også, at man oplever en form for trygt og fortroligt rum, så man kan sidde sammen med nogle ligesindede og være sårbar som leder. Der bliver skabt et tillidsfuldt rum, hvor man godt kan sige, hvordan man har det som leder, hvad der er spændende, og hvad man synes, der er svært som leder.”


Internatdøgnet var en stor succes

Det tillidsfulde rum blandt deltagerne kom særligt til udtryk på internatdøgnet, hvor alle lederne og deltagerne var samlet i ét døgn. Med fokus på deltagernes individuelle ledelsesrejse skulle de hver især fortælle om, hvordan de havde været ledere, og hvad der havde været svært.


”Internatdøgnet var helt vildt fedt – dels fordi vi hyggede os sammen socialt, men det var også meget intensivt og nærværende. Jeg synes, at vi lærte meget af hinanden, og det var positivt for mig at være sammen med de andre et helt døgn.”

 

100 års lederskab

Udover sparringen med de andre deltagere og coachingen med Ib, fremhæver Mikael alle lederne i Positivt Lederskab som en samlet helhed.


”Den samlede stab i Positivt Lederskab virker utroligt vidende og kompetente til at udøve den gerning, de gør. De er virkelig kompetente, dygtige og erfarne og ved, hvad de snakker om. Det er velfunderet, velreflekteret og velorganiseret. Det er bare en fornøjelse at sidde med nogle ledere, der ved så meget, så man oplever virkelig at blive betjent af kompetent ledelseserfaring.", fortæller Mikael og tilføjer:

 

”Tilsammen udgør de måske 100 års lederskab, så man får meget indsigt og viden stillet til rådighed, som de ikke er bange for at dele ud af.”

 

En personlig udfordring blev til et personligt boost

Mikael har overordnet haft en positiv oplevelse med Positivt Lederskab, og han fortæller, at han absolut vil anbefale forløbet til andre ledere:

 

”Min anbefaling er, at hvis man som leder er parat til at udøve en større grad af lederskab og en mere autentisk ledelsesstil end den, man måske udøver til daglig, så bør man prøve at udfordre sig selv, og det er det, jeg synes, at Positivt Lederskab gør. Forløbet udfordrer en på det personlige plan, og så får man også nogle værktøjer og noget viden, men i virkeligheden tror jeg mest, at det er et personligt boost, man får.”

 

Praksisnær GAIS-måling

Sidst men ikke mindst fremhæver Mikael GAIS-målingerne, som deltagerne skal tage i starten og slutningen af forløbet, og det læringsmateriale, som de løbende præsenteres for:

 

”GAIS-målingen er meget praksisnær; giver det mening, det du laver, skaber du resultater med det, du laver, og hvordan har du det med det, du laver. Der er otte forskellige parametre, man udfordres på, som er virkelig relevante parametre at tage fat i,” fortæller Mikael og tilføjer:

 

”I den viden, vi har fået doseret fra Positivt Lederskabs materialer, er der rigeligt af guldkorn til, at man virkelig kan flytte sig selv og sit ledelsesfelt.”

Claus Christoffersen

Head of network og CEO, Futurelink Solutions ApS

Claus Christoffersen har deltaget i lederudviklingsforløbet Positivt Lederskab i foråret 2022. Et forløb, der skulle bidrage til Claus’ samlede ledelseserfaring efter 30 år som leder.


Coaching med fokus på dialog

Claus fremhæver sine coachingsessioner med Robert som et rum med plads til åbenhed og refleksioner:

 

”Robert er meget god til at give mig nogle dialoger og bringe nogle ting på banen. Det har været meget specifikt på det, jeg har lavet i mit daglige arbejde, og det har været med til, at jeg har kunnet tage noget dialog med en udefra, som jeg ikke har kunnet tage med mine nærmeste kollegaer, så der synes jeg, at Roberts gode og lange erfaring skinner igennem,” fortæller Claus.

 

Claus fortæller også, at han har haft en af sine mellemledere med til en coachingsession grundet hans begrænsede teoretiske erfaring:

 

”Han har været med til en session med Robert til en dialog om, hvordan man på bedst mulig vis forbinder forretningen og medarbejderne. Her fik han et et værktøj til bedre at forstå, hvor forretningen kommer fra, og hvordan god kommunikation praktiseres i vores organisation, så det var positivt.”

 

Et indblik i forskellige livssyn

Udover coachingen med Robert understreger Claus også den generelle sparring med de andre ledere og deltagere på forløbet. Her fremhæver han særligt, at han har fået et nyt indblik i forskellige tilgange til ledelse.

 

”På trods af vores forskellige profiler har jeg fundet ud af, at de værktøjer og problemstillinger, der er, er lidt de samme uanset, hvad man beskæftiger sig med i hverdagen,” fortæller Claus og tilføjer:

 

”De andres refleksioner giver mig et indblik i forskellige livssyn og tilgange til andre personer, hvilket jeg tror, at jeg kan bruge positivt og konstruktivt i den forstand, at jeg lytter til, hvad de fortæller om deres erfaringer. Det kan jeg bruge til noget refleksion og tage med på min ledelsesrejse.”

 

Et internatdøgn med tid til fordybelse

Sparringen med lederne fra Positivt Lederskab og de andre deltagere trådte særligt i kraft på internatdøgnet, hvor alle var samlet til ét døgn med fokus på ledelsesrejsen.

 

Claus fandt internatdøgnet positivt og lærerigt:

 

”Internatets indhold var godt, og det fik mig til at koncentrere mig og fordybe mig på en ny måde på trods af, at jeg havde en masse andre ting udenom, der også fyldte.”

 

På trods af at Claus undrede sig over, hvorfor internatdøgnet varer fra kl. 12 til kl. 12 fremfor kun en enkelt dag, blev han alligevel positivt overrasket over den tid, han havde om morgenen til spore sig ind på, hvad dagen skulle indeholde:

 

”Det er rart, at man har tid til en stille og rolig morgen frem for, at man farer ud ad døren og skal sende sine børn i skole. Så man var mere klar i hovedet på denne her måde den efterfølgende morgen, og det gav et godt udgangspunkt for dagen.”

 

Lavpraktisk og brugbar GAIS-måling

Udover de personlige relationer, der opbygges på forløbet, lægger Claus også vægt på GAIS-målingerne som et brugbart redskab, som han har taget med sig videre til sin organisation.

 

”Den her GAIS-måling har jeg fået en del ud af. Det er noget, jeg har brugt i min organisation både lidt før og lidt efter, jeg startede på forløbet,” fortæller Claus og tilføjer:

 

”Jeg har prøvet mange andre værktøjer og testmetoder, hvor man ofte putter folk i nogle kasser, hvilket jeg tror, at mange er lidt trætte af. Der oplever jeg, at GAIS-metoden er mere lavpraktisk, og så har Robert været god til at hjælpe mig med at analysere mig frem til hvilke områder, jeg skal have fokus på, og hvor jeg så skal sætte ind.”

 

En anbefaling til erfarne ledere

På trods af, at Claus ville ønske, at der havde været flere deltagere på forløbet, så der kunne være mulighed for endnu mere sparring, så vil han stadig anbefale forløbet til andre ledere:

 

”Jeg ville helt bestemt anbefale forløbet til andre ledere, men det afhænger også af konteksten – hvad er det, de skal, hvad skal de have ud af det, hvor kommer de fra, og hvor skal de hen? Det er nok mest til den mere modne og erfarne mellemleder eller leder, så det kan supplere de værktøjer og erfaringer, man allerede har med sig i bagagen.”

Dorthe Lykke Jensen

Landsleder, Børn & Tro

Dorthe Lykke Jensen er landsleder i Børn & Tro med fire ansatte og en håndfuld frivillige. Hun var kommet til et sted, hvor hun havde nået de mål, hun havde sat sig for, og hun skulle derfor finde ud af, hvilke nye mål hun skulle sætte, og om hun generelt var det rigtige sted.


Det hjalp lederudviklingsforløbet Positivt Lederskab hende med, da hun deltog i foråret 2021.


Fokus på værdier

På forløbet arbejdede Dorthe og de andre deltagere med at finde frem til deres stærkeste værdier og styrker, gennem brug af et styrkelandkort, og hvordan de kunne sætte dem i spil som leder.


”Normalt tænker man, at man vil sætte sine talenter, og det man er dygtig til, i spil, men jeg synes, at det var rigtig interessant at begynde at tænke over, hvordan sætter jeg bedre mine værdier i spil, og det bruger jeg rigtig meget i dag”, fortæller Dorthe.

 

Dorthe fremhæver samtidig, at hun særligt i forbindelse med konfliktløsning gør brug de værktøjer, som hun har arbejdet med på Positivt Lederskab: ”især i konfliktsituationer, som der er mange af, når man er leder, så har det bare hjulpet mig rigtig meget at sætte mine styrker og værdier i spil, og det hjælper også rigtig meget til at åbne op for de der lidt pressede situationer”.

 

Et ærligt og trygt fællesskab

Udover den positive oplevelse med at arbejde med personlige værdier, og hvordan de gavner den enkelte organisation, fremhæver Dorthe også internatdøgnet som et givende element i forløbet. Her samles alle deltagerne i et døgn til fælles sparring, opgaver og netværk.

 

”Jeg syntes, at internatet var superfedt! Det var rigtig godt at komme ud af hverdagen og være sammen med de andre. Og det var så fedt, for det var ikke bare dem [Red. Positivt Lederskab], der stod og underviste, men vi var alle sammen i spil også over for hinanden, og det var noget, de faciliterede. Det synes jeg også, der var rigtig godt”, fortæller Dorthe.

 

Dorthe fortæller, at der hurtigt opstod et trygt fællesskab blandt alle deltagerne igennem de forskellige øvelser på internatet: ”På det hold jeg var på, var vi ærlige, autentiske og åbne over for hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men det skete bare. Vi var utroligt åbne både med det gode og det dårlige”.

 

Et særligt tema på internatdøgnet var ”ledelsesrejsen”. Det indebar, at Dorthe og de andre deltagere brugte en del tid på at kigge på deres individuelle rejse og udvikling som leder for dermed at få nogle redskaber til at kunne arbejde med en fremtidig udvikling. Det hjalp Dorthe til at blive bevidst om og hvile i, at hun var det rigtige sted.


”Vi brugte meget tid på at kigge på vores ledelsesrejse og se, hvor har vi været, hvad er det for nogle ting, der går igen, og der kunne jeg se, at jeg var det helt rigtige sted, så det har på en måde givet mig en større arbejdsglæde”, fortæller Dorthe.


Et givende coachingforløb

En af Dorthes vigtigste grunde til at vælge Positivt Lederskab var den løbende coaching med en personlig coach. Hun fortæller, at coachingen i den grad levede op til hendes forventninger.


”Jeg havde Ib som coach, og jeg synes, at han var rigtig god til at tilpasse sin coaching til min organisation og til mig, så det fik jeg rigtig meget ud af. Og så var det især rigtig rart, at han kunne hjælpe mig med mere forretningsrelaterede udfordringer, såsom hvordan man kunne optimere nogle ting, så der var mere gevinst på bundlinjen, og så det ikke kun var de menneskelige værdier, der blev sat i spil”, fortæller Dorthe.


Som en del af coachingsessionerne skulle Dorthe og hendes medarbejdere udfylde en GAIS-måling, som Dorthe kunne tage udgangspunkt i under coachingsessionerne. Det betød også, at medarbejderne i organisationen kunne italesætte om nogle af de punkter, hvor organisationen ikke var så stærk, og hvordan de sammen kunne forbedre det fremadrettet.


”Vi tog også GAIS-målinger med god arbejdslyst for medarbejderne, og der synes jeg også, at Ib var rigtig god til både at rose mig for det, som var godt i vores organisation, og samtidig give nogle gode udfordringer, som var håndgribelige og til at tage fat på bagefter”, fortæller Dorthe.

Lasse Balsgaard

Forstander, Julemærkehjemmet Fjordmark

Lasse Balsgaard, Forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark, deltog i 2021 i Positivt Lederskab. Her lærte han vigtigheden i investere tid i at lære sig selv og sin egen personlighed bedre at kende i samspil med den leder, han er og den leder, han gerne vil være.

 

Lasse vidste ikke noget om forløbet, da han tilmeldte sig, og derfor havde han ikke på forhånd fastlagt nogle klare mål for hvilke udfordringer, han ønskede at arbejde med og få sparring og hjælp til på forløbet.

 

”På daværende tidspunkt havde jeg ikke et begreb om, hvad Positivt Lederskab gik ud på, og jeg tænkte egentlig, åh er det nu endnu engang et forløb, hvor det der med at afgive tid til noget og ikke være sikker på det afkom, der kommer ud af det, om det stod mål med det, man kastede efter det. Og det må jeg jo i den grad sige, at det har gjort, men det vidste jeg ikke, inden jeg startede”, fortæller Lasse.

 

På trods af Lasses indledende skepsis, fandt han hurtigt ud af, hvad forløbet kunne bidrage til for ham.

 

”Det blev ret hurtigt klart for mig, at det både handlede om at kigge på mig selv og mit lederskab, hvordan jeg var i samspillet med mine medarbejdere og min organisation, og også hvordan jeg kunne være en dygtigere og bedre leder for mine medarbejdere”, fortæller Lasse.

 

Hvem er jeg som menneske og som leder?

Lasse fremhæver coachingsessionerne i forløbet som et værdifuldt element, der gav ham en masse refleksioner om ham selv – både personligt og som leder. Her arbejde Lasse og hans coach særligt med grundlaget for, hvor han var henne som menneske og som leder.

 

”De er så kompetente folkene i Positivt Lederskab, at de ret hurtigt kan spore sig ind på, hvem du er, hvad du har brug for, og hvad du skal arbejde med. Det var jeg meget imponeret over. En stor faglighed i håndteringen af mig som leder og som menneske”, fortæller Lasse.


En tryg sparring med andre ledere

Kombinationen mellem coachingsessionerne og gruppeøvelserne med de andre ledere i forløbet var meget værdifuld for Lasse. Han fandt stor begejstring ved både at ”være oppe i skyen”, hvor han kunne drøfte teori og faglighed med de andre ledere, og samtidig gå i dybden med, hvordan man er som menneske og leder sammen med sin coach.

 

Netop gruppen af ledere på forløbet bidrog med gode vilkår for at diskutere de forskellige aspekter af ledelse med forskellige udgangspunkter og syn på begrebet.

 

”Vi endte med at være en mindre gruppe, der hurtigt fandt hinanden i et trygt sparringsrum. Jeg oplevede en stor værdi i at sparre med andre ledere inden for helt andre fagområder, fordi ledelse er et fag. Så vi kunne i den grad bruge hinanden og sparre med hinanden i forhold til, hvordan man griber ting an”, tilføjer Lasse.

 

Det er vigtigt at sætte tid af til ledelse

Lasse fremhæver, at Positivt Lederskab har sat fokus på, at ledelse ikke er givet på forhånd, og at han løbende skal arbejde på at være en god leder for sine medarbejdere – også i en travl hverdag.

 

”Jeg er blevet opmærksom på, at ledelse kræver bevågenhed, og ledelse kommer ikke bare af sig selv. Ledelse kræver tid og rum, og det der med at sætte tid af til ledelse er vigtigt”, fortæller Lasse.

 

”Stopklodsen for mange ledere er ofte, at det har jeg ikke tid til, det kan jeg ikke overskue, men hele fidusen er jo, at det gerne skulle være med til at frigøre tid og skabe et overblik. Man kan sige, at det koster tid at få tid”, fortæller Lasse.

 

Derfor har Lasse efter forløbet prioriteret at indføre løbende puls-samtaler med sine medarbejdere frem for kun at afholde MUS-samtale én gang om året. Det er samtidig med til at give medarbejderne en oplevelse af, at han ved, hvad der foregår.

 

Lasse fremhæver, at lederudviklingsforløbet har sat skub i en løbende kulturændring i hans organisation, og at de fortsat er på en rejse om at sætte fokus på personlig udvikling.

Rune-Christoffer Dragsdahl

Generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening (DVF)

I 2018 oplevede Rune-Christoffer Dragsdahl og organisationen, han er generalsekretær for, Dansk Vegetarisk Forening en stigende interesse for deres budskab og for deres tilstedeværelse i den politiske debat. Interessen betød en forøgelse af medarbejdere, flere arbejdsroller, behov for systematisering af opgaver og ansvar, samt et øget behov for en leder og medarbejdere med god balance.


Rune-Christoffer er opvokset på en højskole med forældre, der var ledere. Men selvom han havde set lederskab på tæt hånd, tilmeldte generalsekretæren sig et lederkursus hos Positivt Lederskab. I oktober 2019 til juni 2020 var Rune-Christoffer løbende på kursus. Alt imens gik organisationen fra at være fem til ni medarbejdere, og i dag er der femten medarbejdere.


Øget opmærksomhed på medarbejderne

”Det var lige rette timing. Jeg har været enormt glad for det”, siger Rune-Christoffer, og fortsætter:


”Lederskab er altid vigtigt, men det er klart, at når man når en vis størrelse, så stiger behovet for efteruddannelse i ledelse. Kurset gjorde mig opmærksom på, hvad der især betyder noget for, at medarbejderne trives”, siger Rune-Christoffer.


Kurset inkluderede gruppesamtaler og et coachingforløb. Udover gruppesamtalerne brugte Rune- Christoffer coachingforløbet til at reflektere over sine personlige forcer og de områder, hvor der var plads til forbedringer. Samtalerne bevidstgjorde Rune-Christoffer om sin ubevidste adfærd, og hvordan det kunne påvirke en arbejdsplads.


”Det er klart, at en medarbejder spejler sig i sin leder. Hvis lederen knokler, så gør medarbejderen det måske også. Hvis lederen sidder sent inde på arbejdet, så gør medarbejderen det også. Det har en betydning, hvilke signaler man sender”, siger Rune-Christoffer, og nævner selv den forandring, som han bemærkede, når medarbejderne så, at han også fortalte om sine fritidsaktiviteter, eller når han talte med om en ny tv-serie.


Én-til-en-samtaler

Hjemmearbejdet til kurset var vigtigt, men det er ikke altid, at ”man lige kan nå det”, når man leder en organisation i konstant bevægelse. Men til sine 1:1’s tilpassede coachen emnerne og opgaverne til Rune-Christoffers behov. Samtalerne satte nogle processer og overvejelser i gang.

 

”Jeg er blevet bevidst om, hvor vigtig ledelse er, og hvor vigtig lederen er. 1:1-sessionerne var virkelig gode. Der var lektier, opgaver der skulle løses, refleksioner der skulle gøres. Det blev tilpasset til mig. Der var også en dyb menneskelig indsigt hos min coach”, fortæller Rune-Christoffer.


En klar anbefaling

Den trivselsfaktor, som i GAIS-målingerne hedder balance, er steget markant blandt medarbejderne. Rune-Christoffer har fået en mere tydelig forståelse for, hvor vigtigt det er at sætte tid af til den enkelte medarbejder, og han har derfor indført ugentlige 1:1-samtaler med sine medarbejdere.


”Nogle medarbejdere foretrækker klare strukturer, hvor andre trives med enormt meget frihed. I vores MUS-samtaler har vi fået integreret flere af de perspektiver, som jeg har lært på kurset, og der er kommet nogle flere gode kvalitative spørgsmål til.”


Med udviklingen af sit lederskab og på sin arbejdsplads er Rune-Christoffer da heller ikke tvivl om, hvorfor han vil anbefale andre ledere at deltage i forløbet.


”Der er bare nogle virkelig gode materialer, værdier, tanker og livserfaring bag konceptet. Man lærer samtidig utrolig meget om sig selv som leder. Det har betydet noget for, at jeg ikke behøvede at tvivle på mit lederskab. Hvis ikke jeg havde haft kurset, så havde vi ikke haft det samme grundlag for et konkret og målrettet fokus på, hvor vi skal sætte ind. Vi havde helt klart stået anderledes i den vækst, som organisationen har oplevet også i årene efter kurset.”

Mikael Arendt Laursen

Generalsekretær, KLF, Kirke & Medier

Da Mikael Arendt Laursen tog på lederkursus hos Positivt Lederskab stod den organisation, han var leder i, overfor en omfattende strukturdebat. De havde kørt organisationen, KLF, Kirke & Medier, efter en gammel model, som ikke længere fungerede, og de havde forsøgt at lave den om og tilføje nye vedtægter i deres forening. Men ledelsen havde svært ved at skabe den dynamik, de savnede i organisationen. Derfor besluttede Mikael sig for at deltage i et lederudviklingsforløb over 9 måneder.


Det var et overraskende møde med ligesindede, der mødte generalsekretæren fra den lille NGO. Et lille antal ligesindede som Mikael kunne spejle sine lederbeslutninger i.


”Når man sidder som generalsekretær i en lille NGO, har man ikke ret mange kollegaer at dele sine udfordringer som leder med. Jeg ville gerne deltage i et forløb, hvor der var andre, som sad i samme funktion, og som stod overfor samme udfordringer som mig.”

 

Det gik ikke lang tid, før Mikael oplevede, at de fleste kunne relatere til hans udfordringer.

 

”Vi skulle fremlægge nogle konkrete problemstillinger foran gruppen, i princippet foran komplet fremmede mennesker. Vi havde alle sammen ledererfaring. Alle kunne sætte sig ind i den virkelighed, jeg sad i, og dermed også komme med særdeles konstruktiv sparing og feedback”, fortæller Mikael om samtalerne med de andre ledere, og fortsætter:

 

”Tovholderne lokkede os ud af busken, så vi fortalte om de svagheder, vi havde. Det var ikke et spørgsmål om at slå sig selv i hovedet. Det handlede om at finde måder at udvikle os på. Dét, at vi alle blev udfordret med spørgsmål fra det fælleskab, var med til at udfordre måden, vi tænkte vores egen organisation på. Jeg var ikke kommet frem til det uden Positivt Lederskabs lederforløb.”

 

Mikael fortæller, at han i dag, med sparring fra de andre i forløbet og sin coach, oplever en større frimodighed til at trykprøve sin egen opfattelse af tingene. Efter forløbet er Mikael fortsat med at være en del af topledernetværket, hvor tidligere kursusdeltagere mødes og deler deres udvikling og udfordringer efter lederkursets afslutning. Selv har Mikael også videreført noget af det, han fandt i Positivt Lederskabs lederforløb til sit liv. Nu mødes han nemlig to gange årligt med en nordisk kollega i en lignende NGO.

 

”Vi mødtes også før, men det var primært på orienteringsniveau. Nu er vores møder meget mere sparring. Vi mødes to dage. Den ene dag er sat af til, at vi finkæmmer min organisation, den anden dag er det hans. Vi stiller alle spørgsmålene. Jeg kommer altid hjem med masser af noter og idéer fra sådan et todages møde.”

 

Som generalsekretær er Mikael gået fra at være driftsfokuseret til at være mere orienteret om udviklingen. Han synes, at forløbet har givet et boost. Det er blevet sjovere at gå på arbejde, siger han.

 

”Jeg vil anbefale andre at deltage i forløbet. Men man skal være indstillet på, det også er hårdt at blive konfronteret direkte med sine udfordringer og mangler. Man skal nok have været leder i noget tid, for det kræver ben i næsen. Man skal stå solidt selv, ellers kan man godt blive blæst lidt omkuld. Alt, hvad man står for, bliver rusket lidt igennem.”