God Arbejdslyst og resultater


Forskningen viser, at ledere der skaber God Arbejdslyst, får resultatfremgang.


God Arbejdslyst er en tilstand af indre mentalt helbred, der har vist sig at gavne både medarbejdere og organisation. Positivt Lederskab® er en lederskabsforståelse og ledelsesmetode, der netop fremelsker God Arbejdslyst.

Det får dine medarbejdere:

 • Styrket velbefindende
 • Øget ressiliens
 • Udvidelse af tanke- og handlerepertoiret
 • Opbyggelse af ressourcer
 • Udvikling i jobbet
 • Øget robusthed i modgang, besværligheder og forandringer

Det får din organisation:


Du skaber et klima man har lyst til at gå på arbejde - og gøre sit bedste i.


 • Større engagement 
 • Øget medejerskab
 • Løsningsorientering
 • Øget mestring og bedre resultater, samt en styrket arbejdslivsbalance

7 proaktive faktorer


Forskningen viser at ledere der vælger proaktivt at skabe et klima med God Arbejdslyst, undgår tab af tid og troværdighed, som ellers er kendt fra mere reaktive tilgange.


En ledelsesmetode der styrker den psykologiske kapital, vil styrke orgnisationens sociale kapital og dermed sikre bedst tænkelig forvaltning af de menneskelige ressourcer.

De 7 proaktive faktorer:

 • Ledelse
 • Mening
 • Resultater
 • Mestring
 • Medbestemmelse
 • Kolleger
 • Balance

Design din egen ledelsesmetode og skab:


 • Visions- og målfællesskab
 • Stærke team
 • Professionel selvtillid
 • Professionelt selvværd


Sæt turbo på dit lederskab


Ledelse kommer indefra og er alt andet end en hyldevare. Ledere der vover at være autentiske - være dem de er, opnår størst effekt og opbygger størst troværdighed.


Positivt Lederskab® er et udviklingsforløb, hvor du i vores LearningLab får mulighed for at designe og teste dit autentiske lederskab op mod den seneste forskning.

Elementerne i dit learning-lab:


 • Digital læringsplatform
 • Refleksionspakke "Personligt og professionelt lederskab"
 • Sparring
 • Netværk
 • Effektmåling


Du vil have tilgang til sparring fra andre i netværket og fra din personlige executive coach.


Træningsmiljø:


 • Fortroligt
 • Fremtidsorienteret
 • Anerkendende og positivt
 • Skarpt og dynamiskt


Du vil opleve


 • Kraften i refleksion
 • Kraften i relation